Månadens Profil

Vad är Månadens Profil?

Månadens Profil är en artikelserie i vilken Stockholm Basket lyfter fram krafterna bakom Stockholms Basketverksamhet, exempelvis coacher, kanslipersonal, domare eller styrelsemedlemmar. Syftet med artikelserien är att synliggöra hur många som på olika sätt är inblandade i Stockholms Basket, och vilka eldsjälar vi verkligen har här i staden.

April 2019

Foto: Göran Ström

Kristina Abrahamson Kwetzcer

Mars 2019

Kassim Nagwere

Februari 2019

Gulda Qaso

Oktober 2018

Charlotta Åkerhielm

Juni 2018

Daniel Palm

Maj 2018

Ru Hedefalk

Mars 2018

Foto: Anders Tillgren

Nina Wahlgren Gill