Stockholm Baskets Intranät är en informationskanal till föreningarna i distriktet. All information som ligger på intranätet är behörighetsstyrt, vilket innebär att du som användare ser precis det du behöver i din roll (ordförande, föreningskontakt/kansli, tränare eller domare).

Med Intranätet har Stockholm Basket möjlighet att lägga upp kontaktlistor igen, helt inom riktlinjerna för GDPR. Dina kontaktuppgifter finns bara synliga för de som har samma roll som du. 

Allt som ligger på Intranätet är låst för redigering och delning, vilket innebär att ni endast kan läsa information som ligger där.

Logga in på intranätet