Styrelsen i Stockholm Basket träffas regelbundet under året, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller verksamhetschef. Det går också bra att skicka mail genom att klicka på brevet under varje person som går till en mailbox för vidarebefordran till angiven ledamot. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Styrelsen

Tiina Rossi Ekstam
Tf. Ordförande

ordforande@stockholmbasket.se

Mobil: 070-494 20 83

rolf lundgren
ledamot

Anas Saleeban
Ledamot

Camila Salazar
Ledamot

Gustaf Reinfeldt
Ledamot

John carlberg
adjungerad

Charlotta Bernervall
Sekreterare (adj)

Valberedning

Peter Larsson Vikman – Ordförande 

Alexandra Flink- Ledamot

Stefan Wård – Ledamot

Yasmine Magnhagen Smith – Ledamot