Styrelsen i Stockholm Basket träffas regelbundet under året, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller verksamhetschef. Det går också bra att skicka mail genom att klicka på brevet under varje person. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Styrelsen

Lars Sandström
Ordförande

Rolf Lundgren
Ledamot

Hans von Uthmann
Ledamot

Tiina Rossi Ekstam
Ledamot

Åsa Lindahl
Ledamot

Gustaf Reinfeldt
Ledamot

Camila Salazar
Ledamot

Jenny Håkansson
Suppleant

Charlotta Bernervall
Sekreterare (adj)

Valberedning

Victor Sundqvist – Ordförande 

Charlotta Åkerhielm- Ledamot

Dennis Omar – Ledamot