Styrelsen i Stockholm Basket träffas regelbundet under året, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller verksamhetschef. Det går också bra att skicka mail genom att klicka på brevet under varje person som går till en mailbox för vidarebefordran till angiven ledamot. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Styrelsen

Klara Lind
Ordförande

ordforande@stockholmbasket.se

Patrick cordner
Ledamot

Charlotta Bernervall
Sekreterare (adj)

charlotta.bernervall@stockholmbasket.se

08-410 818 38

Robert Katic
Vice ordförande

rolf lundgren
ledamot

Tiina Rossi Ekstam
Ledamot

Alexandra Flink
Adjungerad

Valberedning

Stefan Wård – Ordförande

Johanna Fredman- Ledamot

Dejan Inic – Ledamot

Nina Baresso- Ledamot