Styrelsen i Stockholm Basket träffas regelbundet under året, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller verksamhetschef. Det går också bra att skicka mail genom att klicka på brevet under varje person. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Styrelsen

Lars Sandström
Ordförande

Rolf Lundgren
Ledamot

Tiina Rossi Ekstam
Vice Ordförande

Åsa Lindahl
Ledamot

Gustaf Reinfeldt
Ledamot

Camila Salazar
Ledamot

Anas Saleeban
Ledamot

Charlotta Bernervall
Sekreterare (adj)

Valberedning

Peter Larsson Vikman – Ordförande 

Alexandra Flink- Ledamot

Stefan Wård – Ledamot

Yasmine Magnhagen Smith – Ledamot