Styrelsen i Stockholm Basket träffas regelbundet under året, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller verksamhetschef. Det går också bra att skicka mail genom att klicka på brevet under varje person som går till en mailbox för vidarebefordran till angiven ledamot. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Styrelsen

Klara Lind
Ordförande

ordforande@stockholmbasket.se

Patrick cordner
Ledamot

Charlotta Åkerhielm
Ledamot

Alexandra Flink
Vice ordförande

Kelin Taylor Lundgren
ledamot

Stefan Jovanovic
Ledamot

Robert Katic
Ledamot

Valberedning

Stefan Wård – Ordförande

Tiina Rossi Ekstam- Ledamot

Dejan Inic – Ledamot

Tanja Mancilla – Ledamot