Styrelsen i Stockholm Basket träffas var 6e vecka, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller kanslichef. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Styrelsen

Lars Sandström
Ordförande

Rolf Lundgren
Ledamot

Hans von Uthmann
Ledamot

Tiina Rossi Ekstam
Ledamot

Åsa Lindahl
Ledamot

Gustaf Reinfeldt
Adjungerade

Camila Salazar
Adjungerade

Jenny Håkansson
Adjungerande

Charlotta Bernervall
Sekreterare (adj)

Valberedning

Tom Hedrup – Ordförande

Kicki Öman – Ledamot

Andreas Berntsson – Ledamot