Seniorserier

Övergångar mellan seniorserierna i Stockholm eller till och från seniorserier i andra distrikt är tillåtet att göra fram till den 28 februari. Efter detta datum kan ingen övergång göras. Övergångar inom distriktsserier kostar 300 kronor. Övergångar till eller från förbundsserie administreras av SBBF, övriga övergångar av det distrikt dit spelaren går. Vid en övergång behöver båda föreningarna vara överens. Därefter kontakta StBDF via mail från båda lagen och ange vilken spelare övergången avser.

skicka in övergång

Ungdomsserier

StBDF:s föreningar har kommit överens om en gemensam policy gällande alla övergångar i ungdomsserier (StBDF övergångspolicy). Vid vissa fall (sociala skäl eller liknande) kan det vara berättigat att få göra en övergång. Ansökan sker då via dispensansökan i web-shopen där motivering m.m. fylls i.