Seniorserier

Övergångar mellan seniorserierna i Stockholm, eller till och från seniorserier i andra distrikt är tillåtet att göra fram till den 28 februari. Efter detta datum kan ingen övergång göras. Övergångar inom Stockholm Baskets serier kostar 300 kronor. Övergångar till eller från förbundsserier administreras av Svenska Basketbollförbundet, och övriga övergångar administreras av det distrikt dit spelaren går.

 Vid en övergång behöver båda föreningarna vara överens. Därefter kontaktar båda lagen Stockholm Basket via mail, och anger vilken spelare övergången avser.

Maila tävling

Ungdomsserier

StBDF:s föreningar har kommit överens om en gemensam policy gällande alla övergångar i ungdomsserier:

Övergångspolicy Stockholm

Vid vissa fall (sociala skäl eller liknande) kan det vara berättigat att få göra en övergång. Ansökan sker då via dispensansökan i web-shopen där motivering m.m. fylls i.