#BartonCamp 2019

Charles Barton och Stockholm Basket samarbetade mellan 2013-2019 med projektet Barton Clinic, en utbildning för basketcoacher, som arrangeras årligen i Stockholm. Charles Barton hade i flera år tidigare haft tankar på att arrangera ett basketläger för barn och ungdomar, men inte hittat en form som passat, då läger ofta blir stora med många ungdomar och på så sätt opersonliga. 

När idéerna kring Barton Camp tog form fanns ambitionen att ge fler ungdomar, oavsett förutsättningar, möjlighet att delta på ett basketläger med hög kvalitét. I och med samarbetet med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) kunde totalt 20 platser frigöras och möjliggöra att fler ungdomar kunde delta på Barton Camp 12-14 augusti 2019. 

En önskan var att skapa ett läger där individen var i fokus, såväl gällande basketinnehållet som det personliga mötet. För att säkerställa kvalitén på lägret tog vi hit Jeremiah Boswell från USA som varit på #BartonClinic vid två tidigare tillfällen och haft inspirerande föreläsningar med intressant innehåll, helt i linje med modern spelarutveckling. Jeremiah Boswell är en erfaren Head Coach på läger och har jobbat med flera projekt världen över tillsammans med JrNBA och driver The Skills Factory hemma i USA. Jeremiah stannade även kvar i Stockholm under #BartonClinic19 där han höll i första dagen, inriktat på barn & ungdom, där flera spelare från lägret bjöds in och deltog som övningsspelare. Att ha haft möjligheten för Jeremiah att lära känna dessa ungdomar på ett mer personligt plan gjorde att kvaliteten på hans föreläsningar blev ännu bättre och spelarna blev mer förberedda. 

Upplägget under lägret och innehållet under dagarna handlade dels om individuell träning i form av teknikmoment för dribbling, passning och avslut och dels hur man kunde implementera det i sitt eget spel för att utveckla sin förmåga att spela med andra spelare. Träningsgrupperna hölls relativt små för att hela tiden säkerställa hög tränarnärvaro så att samtliga spelare fick mycket individuell feedback kontinuerligt under dagarna. Olika tävlingar och lekar varvades in för att göra dagarna roliga och för att bygga team-känsla i grupperna. Lunch och mellanmål serverades till samtliga deltagare under dagarna och det fanns ytor att vila på mellan träningarna. 

poddintervjuer #BartonCamp

Charles Barton

”I wanted it to be special, different from other camps. We succeeded in fully in this area I think. We kept the camp relatively small so as to have personal contact with each kid. We also accomplished the difficult task of having the kids open up about why they play the game and their hopes and thoughts about their futures in and out of the game. We were also able to establish contact with parents and club leaders. But above and beyond everything we were able to make young adults feel special for three days. It was a very rewarding experience for me personally.”

Jeremiah Boswell

”The Barton Camp was developed with the full intention of providing youth basketball players in Sweden with the most positive basketball experience possible. The camp included coaches with high level professional experience, current professional players, and the Stockholm Basketball federation to support logistics and back-end needs. The camp treated all players to food, snacks, and rest and recovery time. On the court there was an intentional progression of skill development, team concepts, competition, and fun. Every day the players received a theme of the day, points for successful activities, high-level instruction building from day to day. The final day concluded with full-court 5 on 5 play which highlighted the development through the week.”

Fakta om #BartonCamp

Stockholm Basket och Charles Barton arrangerade #BartonCamp måndag till onsdag den 12-14 augusti 2019 (vecka 33), samma vecka som #BartonClinic19. Jeremiah Boswell var head coach på lägret tillsammans med coacherna Charles Barton, David Leman och Brandon Barton.
 
#BartonCamp är ett dagläger för spelare i åldrarna 13-18 år med fokus på individuell spelarutveckling samt att lära känna samtliga spelare. Vi släpper 80 platser till lägret och vi vänder oss till spelare i åldrarna 13-18 år.