Stockholm Basketdistriktsförbunds årsmöte är det högsta beslutande organet inom StBDF. Under detta möte väljs styrelsens ordförande, ledamöter samt valberedning. Alla medlemsföreningar inom StBDF besitter en röst vardera på årsmötet.  Årsmötet hålls årligen i mars månad.

Kallelse till årsmötet samt förslag till föredragningslista skall, enligt stadgar, senast fyra veckor före mötet lämnas till föreningarna. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före StBDFs årsmöte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Årsmöte 2020

Nytt datum för årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum den 22 augusti. Tid och plats meddelas längre fram.

Valberedningens brev

 

Viktigt meddelande!
Årsmötet den 24 mars är inställt pga Coronavirus.

Nytt datum är 22 augusti

Återkommer med plats

Ta hand om er

Mvh
Styrelsen Stockholm Basket
Ordf Lars Sandström

 

Anmälan till årsmötet