Varje år delar Stockholms Basketdistriktsförbund ut stipendier till personer som har utmärkt sig inom distriktets verksamhet. Nomineringarna görs av allmänheten och stipendiaterna väljs sedan ut av distriktsförbundet. Följande stipendier delas ut:

Nominera till stipendier

Årets Eldsjäl

Stipendiet går till en person som varit en eldsjäl inom sin förening alternativt inom förbundets verksamhet, personen behöver ej vara verksam som coach/tränare/domare. Stipendiaten skall ha ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation, och skall stimulera stipendiatens vidareutveckling (personlig eller idrottsspecifik).

Årets ”Jag Ställer Upp”

Stipendiet går till en person(spelare, domare, ledare, förälder) eller en förening som under säsongen har gjort en insats som visar på stor sportslighet och ett positivt beteende där man varit en god förebild inom distriktets verksamhet. Insatsen kan vara en specifik händelse under ett visst tillfälle eller ett mer långtgående arbete under säsongen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation, och skall stimulera och uppmuntra till fortsatt engagemang.

 

Årets Easy Basket-domare

Stipendiet går till en person som varit verksam som Easy Basket-domare, och som har ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som Easy Basket-domare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom domarskapet.

Årets Easy Basket-LEDARE

Stipendiet går till en person som varit verksam som Easy Basket-ledare inom en av distriktets föreningar, och som har ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som Easy Basket-ledare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom ledarskapet.

Årets domare

Stipendiet går till en domare som varit verksam inom i huvudsak Stbdf:s tävlingsverksamhet, och personen skall ha ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som domare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom domarskapet.

Årets UNGDOMSLEDARE

Stipendiet går till en person som varit verksam som ungdomsledare i en av distriktets föreningar, och som har ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som ungdomsledare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom ledarskapet.