Från de av StBDF utfärdade bestämmelserna äger StBDF:s styrelse, eller den/de som styrelsen utser, rätt att bevilja dispens. Varje deltagande förening (lag) har möjlighet att söka dispens från tävlingsbestämmelserna. Samtliga dispenser kostar 200 kr. Välj bland tre olika dispenstyper:

 • Dispens
 • U12-dispens
 • Dispens om övergång ungdom under säsong

Dispens

 • Dispens kan utfärdas av sociala skäl
 • Dispens kan inte utfärdas om föreningen har lag i åldersgruppen, detta gäller lag i åldersklassen U15 och äldre
 • I åldersklassen U19 i seriespelet samt U17-U19 i LBC har laget rätt till tre fria dispensplatser för överåriga (max U22).
  Dispensen gäller även i Cupspelet och LBC-slutspelet.
 • Ett lag får använda max 2 spelare med dispens i en match
 • Ett lag med fler dispenser än 2 blir automatiskt ett reservlag och får ej spela i nivå 1 eller 2
 • Dispenser gäller endast i grundserien av Stockholmsserien och gruppspelet samt slutspelet i Lions Basket Cup. De gäller inte i slutspelet.
 • Åldersdispens då det finns lag inom föreningen i rätt åldersklass ges normalt bara för en säsong. En plan på hur spelaren skall ”slussas” till rätt lag skall bifogas ansökan
 • En spelare med dispens får normalt inte spela i sin rätta åldersklass

I nivå 2 och 3 behöver man ej ansöka om dispens för spelare som är ett år överåriga. Max 2 spelare får delta per match.

I dispensansökan i webshoppen anges bl a förnamn, efternamn och första sex siffrorna i personnumret samt en motivering till varför dispensen bör godkännas.

U12-dispens

För att få U12-spelare ska få spela seriespel med U13 eller äldre krävs en separat  åldersdispens som kallas U12-dispens. Dispenser för U12-spelare för spel med U13

För att U12-spelare ska få spela i Stockholmsserien och LBC krävs denna dispens. Man får ha fler än fyra spelare i ett lag med denna dispens men max fyra får vara ombytta vid samma tillfälle. Rena U12-lag och yngre får alltså inte delta i seriespel för U13 och äldre.

Varje dispens kommer hanteras från fall till fall, varför specifika riktlinjer inte kan ges.

Dispens om övergång

StBDF:s föreningar har kommit överens om en gemensam policy gällande alla övergångar i ungdomsserier (StBDF övergångspolicy). Vid vissa fall (sociala skäl eller liknande) kan det vara berättigat att få göra en övergång. Ansökan sker då via dispensansökan i web-shopen där motivering m.m. fylls i.