Boka föreningsdialog

En av Stockholm baskets huvuduppdrag är att tillhandahålla föreningarna stöd i sin utveckling. Detta bland annat genom att vår föreningskoordinator bidrar med stöd till er förening utifrån era strategiska och operativa utmaningar. 

workshops

En av de viktigaste fundamenten för att känna motivation är att man känner att man utvecklas inom sitt område. Vi erbjuder en workshop för föreningarnas unga ledare som bygger på ledarskap och teamwork. 
 
Vill ni boka vår föreningskoordinator för ett workshoptillfälle så tveka inte på att höra av er.

arrangera evenemang

Evenemang visar sig mer och mer vara en viktig plattform för att synliggöra sin verksamhet, men även för att skapa ett engagemang och delaktighet bland verksamhetens medlemmar.
 
Det verkar även för ett större perspektiv genom samverkan med andra föreningar, näringsliv, kommun och civilsamhället. 
 
På Stockholm basket besitter vi expertis kring planering av evenemang. Vill ni ha stöd med ert evenemang eller bara har frågor hör gärna av er till vår föreningskoordinator.