Boka föreningsdialog

En av Stockholm baskets huvuduppdrag är att tillhandahålla föreningarna stöd i föreningsutveckling. Detta bland annat genom att vår föreningskoordinator bidrar med stöd till er förening utifrån era strategiska och operativa utmaningar.
Kontakta oss

starta förening

För att starta en ny förening så finns det lite att tänka på.

På Riksidrottsförbundets hemsida finns det bra information vid nybildande av förening.

information vid föreningsbildande

workshops

En av de viktigaste fundamenten för att känna motivation är att man känner att man utvecklas inom sitt område. Vi erbjuder en workshop för föreningarnas unga ledare som bygger på ledarskap och teamwork.
 
Vill ni boka vår föreningskoordinator för ett workshoptillfälle så tveka inte på att höra av er.
Workshop 3x3 Basket Föreningsutveckling

arrangera evenemang

Evenemang visar sig mer och mer vara en viktig plattform för att synliggöra sin verksamhet. Dessutom bidrar det till att skapa ett engagemang och delaktighet bland verksamhetens medlemmar.
 
Det verkar även för ett större perspektiv genom samverkan med andra föreningar, näringsliv, kommun och civilsamhället.
 
På Stockholm basket besitter vi expertis kring planering av evenemang. Vill ni ha stöd med ert evenemang eller bara har frågor hör gärna av er till vår föreningskoordinator.

Utbildning

Via plattformen basketutbildning.se finns utbildningar för tränare, domare och funktionärer. Läs mer under utbildning på hemsidan.

RF-SISU

RF-SISU  arbetar med folkbildning och föreningsutveckling, och har idrottskonsulenter som ansvarar för olika idrotter. 

RF-SISU Stockholms idrottskonsulent för basketen heter Sheen Mawle, och vi har ett nära samarbete i frågor som rör föreningarna i Stockholmsdistriktet.

Kontakta RF-SISU Stockholms idrottskonsulent

Föreningar utanför RF-SISU Stockholms område, som hör till vårt basketdistrikt är:

Södertälje, Nykvarn och Järna hör till RF-SISU Sörmland 

Kontakta RF-SISU Sörmlands idrottskonsulent

Norrtälje, Sigtuna och Bålsta hör till RF-SISU Uppland

Kontakta RF-SISU Upplands idrottskonsulent