Tony Classon
Tävling

08-410 818 34

Patrik Nilsson
Tävling

08-410 818 35

David Gerges
Tf. Förbundsdistriktschef /Utbildning

08-410 818 32

Elisabet Bodin
ASSISTENT

Patrick Montgomery
Tävling

08-410 818 33

Merima Helsing
Administration tävling/kommunikation

08-410 818 36