Bara ett lag är på plats då matchen ska börja. Vad gäller?

Försök att få tag på laget som saknas. Är de på väg och matchen är möjlig att spela så ska den spelas.

Går det inte att få tag på lagen och ingen i hallen har någon information så blir det WO 15 minuter efter utsatt matchtid.

Jag är sen till min match, vad gör jag?

Kontakta din kollega och meddela att du är på väg. Anländer du till matchen i första halvlek (period 1 och 2) ska du hoppa in och döma. Anländer du i halvlek eller senare ska du inte hoppa in och döma. Oavsett anledning så ska sen ankomst meddelas till StBDF via formuläret för avvikelser.
>>> Läs mer och fyll i rapport

Jag är i hallen och min kollega saknas. Vad gör jag?

Försök kontakta kollegan och hör varför kollegan inte är på plats. Är kollegan inte på plats när det är dags för uppkast så starta matchen själv. Använd avvikelserapporten för att meddela StBDF om kollegan är sen eller saknas.
>>> Läs mer och fyll i rapport

När får jag mina pengar?

Utbetalningar av domararvoden sker i efterhand. Dessa sker varannan vecka. För mer information om perioder och utbetalningsdatum.

Inför en match upptäcks det att hallen är dubbelbokad, vad gäller?

För Stockholms kommun gäller följande: Bokningar av matcher går före träningar. Hänvisa därför till Interbook, http://booking.stockholm.se, och kontrollera vem som har bokningen. Bokningar utskrivna på papper kan vara inaktuella. De flesta gångerna har basket tiden.

Jag har kommit till hallen men upptäcker att min visselpipa är borta. Vad gör jag?

Hör med din kollega först. Därefter lagen och slutligen vaktmästaren. Det är alltid bra att ha en eller fler extra visselpipor i domarjackan.

Jag är sjuk och kan inte döma matcher jag har accepterat och är uppsatt på. Vad gör jag?

Försök hitta en likvärdig ersättare. Kontakta din kollega och berätta att du har förhinder. Sätt upp matchen(erna) på säljlistan och skriv ett meddelande i Facebookgruppen att du letar ersättare. Använder du inte Facebook kan du be någon annan domare att skriva meddelandet åt dig. Ansvaret på matchen ligger på dig tills någon annan domare tar matchen. Vid frånvaro krävs läkarintyg eller en mycket god anledning.

Jag är inne på säljlistan och vill ta en eller flera matcher. Vad ska jag tänka på?

Säkerställ att du hinner och att det inte krockar med eventuella befintliga matcher du redan har. Det är ditt ansvar att inte ta matcher som inte är i enlighet med din behörighetsnivå. 

Köper du en match på säljlistan så är det ditt ansvar tills den eventuellt har blivit nekad. Exempelvis, köper du en match på fredagskvällen som spelas på helgen kommer den inte bli accepterad förrän i efterhand.

Hur ska jag meddela om någon utrustning i hallen inte fungerar?

Använd avvikelserapporten för att meddela StBDF om en avvikelse i hallen, exempelvis att en korg är sönder, tavlan inte fungerar eller att det saknas utrustning i sekretariatet. Det är viktigt för oss att få reda på allt sådant så att vi kan meddela de som är ansvariga för hallen.
>>> Läs mer och fyll i rapport

Jag ska döma en match men kommer inte in i hallen på grund av att hallen är låst. Vad gör jag?

Försök kontakta någon i hallen via telefon. Är ingen inne i hallen eller om du inte får tag på någon kan du försöka få tag på vaktmästaren. Det finns oftast ett journummer vid dörren till de flesta hallarna. Glöm inte att testa ringklockan om den finns. Hemmaföreningen ansvarar för att låsa upp hallen.

Jag har diskvalificerat en spelare/ coach som vägrar lämna hallen. Vad gör jag?

Meddela lugnt och sakligt att personen i fråga måste lämna hallen så snart som möjligt. Om personen vägrar lämna hallen förklarar du att matchen inte kan fortsätta och att det är StBDF som kommer att avgöra matchens slutresultat. Tala med lagledaren och förklara att laget kan förlora med 20-0 om det bryts på grund av ovanstående anledning.

Jag ska döma EB och vill byta bana för att döma med en kompis. Är det tillåtet?

Nej. Alla ska döma på den banan de är nominerade till. Anledningen är att andredomaren på EB ofta är en ny domare. Det kan uppstå svårigheter om två nya domare hamnar på samma match. 

Undantaget är om någon är ensam på sin match och behöver stöd. Då ska den mest erfarna domaren döma ensam och de andra två tillsammans. Meddela StBDF alla ändringar. 

 

Vad är en anmälan till bestraffning?

Om domaren bedömer att en lagmedlem på något sätt behöver straffas ytterliggare än vad som är möjligt under matchen är det en anledning till en anmälan om bestraffning. Exempel på en sådan situation kan vara en spelare som blir diskvalificerad och därefter fortsätter att uppträda osportsligt.

Vanlig anledning till att anmälan till bestraffning lämnas utan åtgärd är följande:
– En spelare blir anmäld för att ha uppträtt osportsligt under matchen men domaren utdelade ingen teknisk/osportslig/diskvalificerande foul.

I första hand ska domarna använda sin bestraffningsrätt så långt som möjligt. När det inte finns några sätt kvar är det dags att göra en anmälan till bestraffning.

>>> Läs mer och fyll i anmälan

Jag kommer inte in på FIBA Organizer eller har glömt mitt lösenord. Vad gör jag?

Först och främst se till att du försöker logga in på den svenska FIBA Organizer (http://cm.fibaorganizer.com/sbf). Ditt inlogg är normalt sett Förnamn.Efternamn. Har du glömt ditt lösenord kontakta domare@stbdf.se.

Jag saknar matcher i FIBA Organizer. Vad kan vara fel?

Om man döma flera matcher är det viktigt man även tittar på nästa sida i FIBA Organizer så man inte missar något. Där kan det finnas matcher man blivit nominerad till men som man ännu inte accepterat.