Stockholms Basketbollförbund består av ett antal olika nämnder och utskott/kommittéer som ansvarar för olika områden. Samtliga av dessa utses av styrelsen, som också representeras i alla utskott tillsammans med någon från kansliet

Tävlingsutskottet (TU) träffas kontinuerligt och jobbar med frågor kring tävlingsbestämmelser, överklagan och utveckling av tävlingsverksamheten.

Frågor, överklagan eller liknande som önskas tas upp på TU:s möten måste inkomma till Stockholms Basketbollförbund senast 10 dagar innan mötesdagen. Har du ett ärenden till TU mailar du till tavling@stockholmbasket.se med ämnet ”Att: TU”.

TÄVLINGUTSKOTT

Robert Katic – Sammankallande

Rolf Lundgren

Jan Isaksson

Andreas Berntsson

Kenth Bärlin

Nesrin Panaw

Jessica Himo

John Carlberg

Tony Classon

Patrick Montgomery

Föreningsutskott

Vakant 

David Gerges

Anläggningsråd

Svante Bengtsson

Charlotta  Bernervall

Marknad/Strategi

Klara Lind – Sammankallande

Erik Manzano Fagerlind

Alexandra Flink

Charlotta Bernervall