Stockholms Basketdistriktsförbund består av ett antal olika nämnder och utskott/kommittéer som ansvarar för olika områden. Samtliga av dessa utses av styrelsen, och målet är att det alltid ska finnas en styrelserepresentant i varje nämnd.

Tävlingsutskottet (TU) träffas i regel 10 dagar innan distriktsförbundets kansliträffar, och jobbar med frågor kring tävlingsbestämmelser, överklagan och utveckling av tävlingsverksamheten.

Frågor, överklagan eller liknande som önskas tas upp på TU:s möten måste inkomma till Stockholms Basketdistriktsförbund senast 10 dagar innan mötesdagen. Har du ett ärenden till TU mailar du till tavling@stockholmbasket.se med ämnet “Att: TU”.

TÄVLINGUTSKOTT

Rolf Lundgren – Sammankallande (Styrelsen StBDF)

Dennis Zalamans

Jan Isaksson

Samir Jones

Andreas Berntsson

Kenth Bärlin

Jessica Himo

Nesrin Panaw

Tony Classon (kansli)

Patrick Montgomery (kansli)

Föreningsutskott

Tiina Rossi Ekstam (styrelsen StBDF)

Jenny Håkanson (adj. styrelsen StBDF)

Charlotta Åkerhielm

David Gerges (kansli)

Anläggningsråd

Lars Sandström – Sammankallande (styrelsen StBDF)

Hans von Uthmann (styrelsen StBDF)

Gustaf Reinfeldt (adj. Styrelsen StBDF)

Svante Bengtsson

Charlotta  Bernervall (kansli)

Marknad/Strategi

Åsa Lindahl – Sammankallande (styreslen StBDF)

Camila Zalasar (adj styrelsen StBDF)

Charlotta Bernervall (kansli)