Stockholms Basketdistriktsförbund består av ett antal olika nämnder och utskott/kommittéer som ansvarar för olika områden. Samtliga av dessa utses av styrelsen, och målet är att det alltid ska finnas en styrelserepresentant i varje nämnd.

Tävlingsutskottet (TU) träffas i regel 10 dagar innan distriktsförbundets kansliträffar, och jobbar med frågor kring tävlingsbestämmelser, överklagan och utveckling av tävlingsverksamheten.

Frågor, överklagan eller liknande som önskas tas upp på TU:s möten måste inkomma till Stockholms Basketdistriktsförbund senast 10 dagar innan mötesdagen. Har du ett ärenden till TU mailar du till tavling@stockholmbasket.se med ämnet “Att: TU”.

TÄVLINGUTSKOTT

Rolf Lundgren – Sammankallande

Dennis Zalamans

Jan Isaksson

Andreas Berntsson

Kenth Bärlin

Nesrin Panaw

Tony Classon

Patrick Montgomery

Föreningsutskott

Tiina Rossi Ekstam sammankallande

Anas Saleeban

David Gerges

Anläggningsråd

Lars Sandström – Sammankallande

Hans von Uthmann

Gustaf Reinfeldt

Svante Bengtsson

Charlotta  Bernervall

Marknad/Strategi

Åsa Lindahl – Sammankallande

Camila Salazar

Staffan Lönner

Charlotta Bernervall