Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungas hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Stockholm Basket är en del av Generation Peps nätverket som består av ideella organisationer, företag och offentlig sektor som delar Generation Peps vision om att alla barn och unga ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Läs mer på Generationpep.se