Allmänna villkor vid biljettköp

Dina biljetter kommer skickas ut via e-post. Vänligen kolla skräpposten efter beställning. Ingen ångerrätt gäller vid köp av biljetter. Ingen frakt tillkommer. Kortet kommer debiteras direkt och alla priser gäller i Svenska Kronor. Alla priser är inklusive moms. 
Org. nr: 802004-6010

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Stockholm Basket samarbetar med Dibs för kort- och swishbetalningar. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. E-Biljett som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. E-Biljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Kunden är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet.

Service- och distributionsavgifter 

Utöver biljettpriset betalar kunden en serviceavgift och i vissa fall även en distributions- och/eller leveransavgift.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Stockholm Basket och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Stockholm Basket förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Stockholm Baskets villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Stockholm Basket kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Stockholm Basket på uppdrag av arrangören biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift tillkommer en återlösenavgift – f.n. 35 kr.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Stockholm Basket sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Allmänna villkor för Stockholm Baskets tjänster

Allmänt
Stockholm Basket förbehåller sig rätten till Tjänsten (stockholmbasket.se) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Stockholm Basket. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Stockholm Baskets tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Stockholm Basket.

Mitt konto
För att kunna använda Tjänsten måste kunden ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får kunden genom att registrera sig på webbsidan. Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom kunden blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. Stockholm Basket kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt.

Mina bokningar
Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer (rätt post- och emailadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt arena o s v) och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Stockholm Basket. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Stockholm Baskets villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Stockholm Basket har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Stockholm Baskets allmänna villkor.

Immateriella rättigheter 
Allt material inom Tjänsten ägs av Stockholm Basket och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Stockholm Basket eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Stockholm Basket. Stockholm Basket eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen StockholmBasket.pgnet.se.

Rätten till ändringar
Stockholm Basket har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Stockholm Basket har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Ångerrätt
Byte eller återköp på varor, i originalskick inom 30 dagar mot kvitto. Tjänster har, om inget annat anges, ingen ångerrätt.

Reklamationer
Stockholm Basket följer konsumentköplagens riktlinjer.


Länkning
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Stockholm Basket ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.