Månadens profil

Rafael Kiersz
Medlem i disciplinnämnden och domare i Stockholm.

Intervju av Patrick Montgomery

Rafael Kiersz är involverad i Stockholmsbasketen både som domare och verksam inom disciplinnämnden. Lyssna på hans intressanta synpunkter om samspelet mellan domare och coacher för att förbättra klimatet inom sporten.

Arbetet i Disciplinnämnden är formellt och nämnden har en sammansättning med olika expertiser för att objektivt kunna bedöma de ärenden som kommer in. Rafael beskriver hur gången är vid inkommande fall, med domarrapport och vittnesmål som grund för besluten samt hur nämnden arbetar vid olika typer av ärenden.

Domararbetet har Rafael stor erfarenhet av med 30 år på hög nivå, vilket ger en god bakgrund för att stötta unga domare i hur de kan agera för att styra upp matcher och undvika svåra situationer på banan. Mycket handlar om att kunna kommunicera och samarbeta med coacherna, även i upphettade lägen av matcherna. Ta er gärna tid att lyssna på hans tankar om basketsporten.

EnglishSwedish