jag ställer upp

”Jag Ställer Upp” handlar om att skapa en gemensam värdegrund för samtliga som deltar i verksamhet inom Stockholms Basket genom gränsöverskridande arbeten och en öppen attityd, för att stärka, stödja och ge barn och ungdomar en trygg och utvecklande miljö.

”Jag Ställer Upp” är till för alla som älskar basket och som vill vara med att utveckla den – spelare, ledare, domare, föreningar, funktionärer, föräldrar och publik. Ingen ska bli ojust behandlad, kränkt, hotat eller trakasserad utan att det ifrågasätts. Det ska vara fokus på positivitet, utveckling, gemenskap, ömsesidig respekt, uppmuntran, roliga minnen, trygghet, att ta ansvar och god kommunikation.

ladda ner metodhäfte

Fyll i detta formulär om du vill rapportera ett ärende kring ”Jag ställer upp”:

jag ställer upp rapport

material

Ladda ner följande arbetshäften som hjälpmedel till värdegrundsarbete i styrelsen, laget och på föräldramöten.

Vikfoldrar med information finns att ladda ner här för olika målgrupper.

Har det inträffat en incident under match, där spelare, ledare eller funktionärer har agerat på ett sätt som disciplinnämnden bör hantera som ett bestraffningsärende?  (Om de gäller våld eller hot, bör du alltid polisanmäla)

Läs mer och anmäl här >>>