Från Basket.se

I ljuset av den ökade smittspridningen i landet och nya besked från FHM och RF har Svenska Basketbollförbundet (SBBF) i samråd med alla distriktsförbund (BDF) uppdaterat sina träningsrekommendationer.

Svenska Basketbollförbundet skiljer på rekommendationerna beroende på om det råder skärpta allmänna råd i en region eller inte. Informationen nedan hittar ni även på SBBF:s Coronasida.

Lokala restriktioner – Skärpta Allmänna Råd
För föreningar där skärpta allmänna råd införts

I ett antal regioner har skärpta allmänna råd införts. Vi utgår från att läsarna vet om regioner de bor i har infört skärpta allmänna råd, annars hänvisar vi till följande länk där Folkhälsomyndigheten har samlat alla regioners förutsättningar.

Tävlingsverksamhet

För idrotten och basketen specifikt gäller att all tävlingsverksamhet i dessa regioner är pausad förutom för lagen i SBL Herr och SBL Dam. Publikrestriktion på 50 personer i dessa serier.

SBBF:s rekommendationer för spelare födda 2004 och tidigare

  • Fortsätt träna, men endast hemma eller utomhus individuellt. Inte gemensamt med andra.

SBBF:s rekommendationer för spelare födda 2005 eller senare

  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • Träna gärna utomhus om det går.
  • Träningsinnehållet bör anpassas till att undvika närkontakt, det vill säga individuella övningar och dra ner på spelmoment.
  • Byt om hemma, dela inga vattenflaskor, munskydd eller andra föremål som kan dela saliv.
  • Ha god tillgång till tvål och rinnande vatten – handsprit om det inte finns
  • Tänk på att respektive BDF kan ha utökade rekommendationer utöver detta.

I de regioner i Sverige där man inte infört skärpta råd gäller de allmänna råden. Läs mer på SBBF:s hemsida: https://www.basket.se/Nyheter/nyheterfransbbf/uppdateradetraningsrekommendationer/

EnglishSwedish