Årsmöte

Stockholm Basketdistriktsförbunds årsmöte är det högsta beslutande organet inom StBDF. Under detta möte väljs styrelsens ordförande, ledamöter samt valberedning. Alla medlemsföreningar inom StBDF besitter en röst vardera på årsmötet.  Årsmötet hålls årligen i mars månad.

Kallelse till årsmötet samt förslag till föredragningslista skall, enligt stadgar, senast fyra veckor före mötet lämnas till föreningarna. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före StBDFs årsmöte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2019

Datum: 19 mars

Plats: Kansliet, Smedjegatan 8 vid Sickla Köpkvarter

Program:

17:30 Christer Pallin berättar om sina erfarenheter från styrelsearbete

18:00 Röstlängd och fika

18:30 Årsmötet startar

Handlingar

Årsmöteshandlingar 2019

Årsredovisning 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Förslag Valberedningen 2019

Proposition #1 ekonomi och betalning

 

Verksamhetsberättelser från tidigare år

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmötesprotokoll 2009