Nya rekommendationer från 29 maj 2020 från Folkhälsomyndigheten (FHM) gällande rekommendationer för idrotten!
Den 12 mars meddelade Stockholm Basket att all tävlingsverksamhet i distriktet avslutas för säsongen pga Covid -19, och de nya beskeden från FHM påverkar inte våra rekommendationer i någon större omfattning.
 
Stockholm Basket har tagit del alla uttalande i samband med att FHM öppnar upp för tävlingsverksamhet i begränsad omfattning från den 14 juni. De anger att tävlingar och cuper kan komma igång igen, dock med fortsatt hänsyn till de övriga, allmänna rekommendationerna, vilket vi bedömer påverkar basket mer än t.ex. fotboll. Basket är en idrott med mycket närkontakt och som spelas mestadels inomhus.
 
Allmänt för alla idrotter är att matcher ofta innebär ett ökat resande runt om i hela Stockholm, som då också innebär resande med kollektivtrafiken, vilket FHM fortsatt rekommenderar att vi undviker. Basket är en av de idrotter som är ganska intensiv, med mycket hopp och snabba vändningar, och har risk för skador, som gör att man behöver besöka sjukvården, och det har vi tagit med i vår riskbedömning.
 
Dessa faktorer ligger bakom Stockholm Baskets rekommendationer om fortsatt försiktighet för all basketverksamheten i länet.
 
Vi hänvisar till bra och tydlig information på RF:s hemsida:
 
 
Gällande träningar och föreningars övriga verksamhet, hänvisar vi till föreningarna. Vi rekommenderar att alla följer FHMs allmänna rekommendationer att helst idrotta utomhus, med befintliga reserestriktioner, samt att alla hjälps åt att värna om vården och inte belasta den mer än nödvändigt.
 
Vid frågor kontakta verksamhetschef Charlotta Bernervall
tel. 08-410 818 38
Mobil. 076-774 40 70
EnglishSwedish