fbpx
Den 12 mars meddelade Stockholm Basket att all tävlingsverksamhet i distriktet avslutas för säsongen pga Covid -19. Den 16 april gick Folkhälsomyndigheten (FHM) ut med nya rekommendationer gällande barn och unga inom idrotten!
 
Stockholm Basket har tagit det av hela uttalandet, där FHM anger att man ska ta fortsatt hänsyn till de övriga, allmänna rekommendationerna.
I dialog med andra idrotter har Stockholm Basket landat i att våra tidigare rekommendationer är oförändrade, och distriktet kommer inte att återuppta något matchspel.
 
Basket är en idrott med mycket närkontakt, där man spelar med en boll som alla tar i, basket spelas mestadels inomhus och basketmatcher innebär resor i samband med förflyttning runt om i hela Stockholm.
 
Dessa faktorer ligger bakom Stockholm Baskets ställningstagande, samt också med respekt för en hårt belastad sjukvård.
Basket kan innebära skador, som gör att man behöver besöka sjukvården, och det har vi tagit med i vår riskbedömning.
 
Vi hänvisar till bra och tydlig information på RF:s hemsida:
 
Gällande träningar och föreningars övriga verksamhet, hänvisar vi till föreningarna. Vi rekommenderar att alla följer FHMs allmänna rekommendationer, samt värnar om att inte belasta vården mer än nödvändigt.
 
Tänk på att fortsätta träna i era befintliga träningsgrupper, med hänsyn till den ökade risken för smitta som det innebär att träna i nya grupperingar. All träning bör också i mesta möjliga mån, ske utomhus.
 
Vid frågor kontakta verksamhetschef Charlotta Bernervall
tel. 08-410 818 38
Mobil. 076-774 40 70
EnglishFinnishSwedish
MENY