Den 20 november 2019 fyller Barnkonventionen 30 år. Stockholm Basket vill uppmärksamma detta genom att uppmuntra er föreningar att under vecka 47 främja att barn och unga leder, eller är med och är delaktiga i sin träningsverksamhet.

Vi vet att detta i stor utsträckning redan görs inom vår fantastiska idrott, men önskar att träningens upplägg genomsyras extra mycket av barn och ungas idéer och önskemål.

Som ledare kan man exempelvis låta spelarna planera och leda delar av träningen. Man kan även låta spelarna påverka innehållet i en större utsträckning och vara mer delaktiga i vilka övningar som genomförs. Genom att öppna upp dialog inom sin träningsgrupp om vad som är roligt och meningsfullt så möjliggör man ökad delaktighet. Genom att bli mer medveten om sin träning och förstå varför man genomför olika övningar och moment ökar motivationen och engagemanget i det man sysslar med.

För att inspirera varandra vore det extra värdefullt om ni, ledare och spelare, under vecka 47 delar exempel på hur ni jobbar med delaktighet i träningen på sociala medier under hashtaggen #basketvecka47.

Stockholm Basket kommer att lotta ut basketbollar, mössor, portabla högtalare och powerbanks bland bidragen i distriktet.

Eventuella frågor hänvisa till David Gerges, Stockholm Basket.

Fakta om Barnkonventionen

Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009. Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Det innebär en betoning på barns bästa ska vara normgivande för verksamheten och att barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör dem. När vi skapar delaktighet för att veta vad som är bäst för varje barn så måste vi alltså prata med barn och unga och ge dem inflytande, utifrån ålder och mognad.

https://barnensspelregler.se - regel 7

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

https://unicef.se/barnkonventionen
EnglishSwedish