• Påverkansprojektet, det planeras för fysiska forum, med start i november. Det går under arbetsnamnet “idrottsarenan” och vänder sig till politiker och personer inom bygg- och fastighetssidan.
  • Strategi 2025, styrelsen och utskotten förbereder måldiskussioner inför ordförandeträffen, som kan bidra till att vi når svensk baskets gemensamma mål.
  • Höstens ordförandeträff, är planerad att vara 17 november 2021.

 

EnglishSwedish