Category Archives: Styrelsen

Senaste nytt från styrelsen

Idrottsförbund i lyckad arena-vision

Idrottsarena Stockholm, nio idrotter som går samman och samverkar för fler och bättre anläggningar i [...]

Handlingar inför Årsmötet 24 mars

Handlingarna inför Årsmötet 2022 hittar ni under Årsmöte på hemsidan, https://stockholmbasket.se/arsmote/ Årsmötet äger rum den [...]

Senaste nytt från styrelsen

Bokslutet är klart och visar på ett positivt resultat för 2021 Staffan Lönner, AIK Basket är [...]

Styrelsen informerar

Påverkansprojektet, det planeras för fysiska forum, med start i november. Det går under arbetsnamnet ”idrottsarenan” [...]

Årets strategidagar

Årets Strategidagar bjöd på både möjligheter och utmaningar. Nytt för i år var att personalen [...]

Styrelsen informerar 8 juni

Senaste nytt från Stockholm Baskets styrelse: Ordförande som representerar föreningar inom Stockholms Basketbollförbund, har enats [...]