Årets Strategidagar bjöd på både möjligheter och utmaningar. Nytt för i år var att personalen var med bidrog med viktig input från verksamheten, som bland annat mynnade ut i vad vi bör göra mer av och vad vi bör göra mindre av, för att möta våra föreningars behov och närma oss målen för Stockholm Basket och för svensk basket.

Ex axplock av vad vi kom fram till:

  • Vi vill lyfta värdegrunden än mer, och en liten, men viktig del i det arbetet, är att alla som arbetar på Stockholm Basket och alla som sitter i styrelsen, har gått Introduktionsutbildning i antidiskriminering och normkritik”.
  • Profixio är vårt nya tävlingssystem, som kommer bidra till att vi blir mer digitala och mer effektiva.
  • Arbetet tillsammans med 7 andra idrotters distriktsförbund, för att i samverkan med Stockholms politiker, verka för att det byggs fler idrottsanläggningar, är i full gång.

Vi i styrelsen tycker att det har varit två mycket givande och energifyllda dagar, där vi arbetat fram vad vi ska fokusera på 2022-2023, och vart vi vill nå till 2025.

EnglishSwedish