Under den gångna helgen hade Stockholm Baskets styrelse strategidagar och kansliet var med under lördagens första del, där vi bröt ner de mål som finns i Strategi 2025 och hur de är kopplade till våra verksamhetsområden Tävling, Förening och Kommunikation & Marknad. Det blev givande diskussioner kring prioriteringar på kort respektive lång sikt.

Övergången till det nya tävlingsverktyget Profixio, som innehåller många av de funktioner som nu ligger på flera olika program, är något som kommer ta en hel del tid av kansliet så här i början av säsongen. På längre sikt kommer det leda till att mer tid frigörs till utveckling av basketsporten i distriktet.

EnglishSwedish