Igår (torsdag den 25/3) genomfördes distriktets årsmöte, som i år genomfördes digitalt på grund av pandemin. Hela 45 föreningar fanns representerade på mötet, och deltog engagerat i frågorna. Protokoll kommer att läggas upp när det är justerat.

Årets styrelse kommande år består av:

Ordförande

Lars Sandström

Ledamöter

Tiina Rossi Ekstam

Hans von Uthmann

Rolf Lundgren

Åsa Lindahl

Gustaf Reinfeldt

Camila Salazar Atias

Suppleant

Jenny Håkanson

Revisor

Marcus Vallas Jönsson, Finnhammars Revisionsbyrå

Lekmannarevisor

Patrik Modin

Valberedning

Victor Sundqvist, sammankallande

Charlotta Åkerhielm

Dennis Omar

 

Vi tackar avgående valberedning:

Björn Larsson, Kicki Öman och Poria Goniband

 

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år där styrelsen kommer att fortsätta arbeta efter strategi 2025, som fastställdes på senaste årsmöte. Vi hoppas också att vi kan lägga pandemin bakom oss och återgå till vår kärnverksamhet, basket.

EnglishSwedish