Uppdatering 7 april

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för årets första månader. Föreningar kan ansöka om stödet enligt följande:

  • Perioden som stödet avser utökas med två månader. Idrottsföreningar kommer att ansöka om stöd för perioden 1 januari till och med 30 april (istället för januari och februari).
  • Den kommande ansökningsperioden skjuts fram. Idrottsföreningar och förbund kommer att ansöka om stöd från 7 maj till 19 maj kl. 12.00 (istället för 15 april–26 april).
  • Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Nytt för kompensationsstödet 2021 är att föreningar inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under januari och februari där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang såsom SM-tävlingar eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Riksidrottsförbundet (RF.se)

Länkar:

Läs mer på RF:s hemsida

RF.se: Regelverk kompensationsstöd idrottsföreningar 2021

EnglishSwedish