Information från Idrottsförvaltningen i Stockholm stad:

Coronapandemin går just nu åt fel håll. Smittoläget ökar. Den trenden måste brytas. För Stockholmsregionen har myndigheterna skärpt restriktionerna sedan ett par veckor tillbaka.

I takt med att flera av er följer råden och avbokar för alla som är äldre än 15 år, ser vi en trend att tiderna bokas upp av andra. Så länge tiderna används för barn- och ungdomsverksamhet är det bra. Men vi noterar tyvärr att flera tar tillfället i akt att boka in sitt eget kompisgäng, extra träning för seniorer och unga vuxna på de attraktiva tider som blir lediga.

Vi vill vädja till dig, oavsett vem du bokar med eller till. Ta myndigheternas råd på allvar. Om vi inte hjälps åt kan den negativa trenden av ökad smitta få förödande och långvariga konsekvenser för oss alla. Avstå att boka upp dig i våra anläggningar om tiden inte avser träning för barn och unga upp till 15 år.

Vi vet att många av er har ställt om till träningar utomhus. Det är bra. Träna ute så mycket det går. Här finns tips på var du kan träna utomhus i staden. https://motionera.stockholm/stockholmsgymmet/

Vi hoppas på din förståelse. Tack för ditt samarbete.

EnglishSwedish