På grund av den rådande pandemin och de restriktioner och rekommendationer som utfärdats av ansvariga myndigheter är matchspel för närvarande ej möjligt. För att få ner smittspridningen i samhället ställs alla matcher in fram till juluppehållet. Det gäller samtliga matcher och tävlingar i distriktets seniorserier, ungdomsserier och Easy Basket.

Gällande hur och i vilken form träningsverksamhet kan fortsätta hänvisar vi till SBBF:s träningsrekommendationer.

Övriga frågor hänvisas till:

Charlotta Bernervall
08-410 818 38
charlotta.bernervall@stockholmbasket.se