Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om lättnader på restriktioner. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas. Svenska Basketbollförbundet har uppdaterat information och tolkningar samlat information och skapat en åtgärdsplan för sommaraktiviteter.

OBS! Regioner och kommuner kan fatta avvikande beslut kring restriktioner.

EnglishSwedish