Projektet Hållbar Förening är ett samarbete mellan Stockholm Basket och RF SISU Stockholm och syftar till att stödja utvalda föreningar i att främja hållbara och demokratiska organisationsstrukturer. Målet är att skapa former för en långsiktig sund ekonomi och en ökad delaktighet i föreningarna.

Vi ser att fler och fler föreningar riskerar sin existens på grund av ekonomiska utmaningar. Det känns bra att vi har skapat den här möjligheten för Botkyrka Basket och kan bidra med verktyg för att påverka riktningen, öka engagemanget i föreningen och skapa synergier för en hållbarhet på sikt.

David Gerges, Projektledare och Föreningskoordinator Stockholm Basket