Den 17:e november arrangerades ett digitalt forum för parabasketen i Stockholm. Samverkan sker mellan Stockholm Basket, RF/SISU Stockholm, Parasport Stockholm och föreningarna som bedriver parabasket.

De sju deltagande föreningarna delade med sig av tankar och erfarenheter kring rekrytering, inkludering, tillgänglighet och samverkan.

Det är glädjande att intresset för parabasketen i Stockholm blir större och att fler föreningar står i startgroparna. Förhoppningsvis deltar fler föreningar på nästa forum som är planerat till första kvartalet 2021.

Charlotta Bernervall, verksamhetschef på Stockholm Basket:

Vi tar med oss att det är viktigt att parabasketen är en naturlig del i föreningens verksamhet, att samverkan mellan föreningar som har parabasket är viktig och att rekrytering främst sker genom att man berättar om att man finns.

Deltagande föreningar ser ni nedan och man kan klicka in på respektive förening för att hitta kontaktuppgifter.