Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har inför kommande säsong (2022/2023) reviderat behörighetskraven för tränare. Syftet med kraven är att säkerställa att det finns utbildade ledare för alla lag som deltar i tävlingsverksamhet. Att ha utbildade ledare i så stor utsträckning som möjligt är en del av Svensk Baskets strategiska inriktning formulerad i Strategi 2025 att Växa och ha Välutbildade Basketpersoner i verksamheten.

Från och med säsongen 2022-2023 är kraven på utbildning kopplat till tävlingsnivå följande:

Upp till U12

Introduktion Utvecklingstränare alt. Grundkurs + aktuell fortbildning för tränarlicens

U13 – U20

Grundutbildning Utvecklingstränare alt. Steg 1 + aktuell fortbildning för tränarlicens

USM samt tävlingsserier senior

Fortsättningsutbildning Utvecklingstränare alt. Steg 2 + aktuell fortbildning för tränarlicens

Läs mer om behörighetskraven på SBBF:s hemsida

Planerar er förening för utbildningstillfällen för tränare eller domare/matchledare kontakta Stockholm Basket, utbildning@stockholmbasket.se. På Stockholm Baskets hemsida hittar ni samtliga utbildningar och avgifter kopplade till dessa: https://stockholmbasket.se/utbildningar-basket/

EnglishSwedish