Kallelse och agenda för träffarna mailas ut till föreningarnas kansliadresser ca 1-2 veckor innan träffen.  Innehållet är aktuella ämnen och ärenden för föreningarna i Stockholm. Det är anmälan till träffarna för att kunna beräkna fika/mat.