SBBF har gjort nationella tolkningar utifrån de nya rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten kommer ut med, och som börjar gälla från och med den 14 december.

Matchspel för åldersgrupperna U13-U16 är inställt och kan tidigast återupptas den 11 januari 2021, för spelare födda 2005 och yngre. Vi återkommer med nya besked efter nyår eller i samband med nya rekommendationer från FHM. Det gäller både tävlings- och träningsmatcher. 

Matchspel för Easy Basket U12-U11 samt U10 och yngre kommer inte genomföras i dess nuvarande sammandragsform. Vi återkommer gällande det.

I åldersgruppen U17 och äldre får man från den 14e december träna i små grupper, på ett coronasäkert sätt utifrån de rekommendationer och protokoll som tagits fram. För att förtydliga gäller det alltså max 8 personer totalt i en träningshall, dvs inklusive spelare och ledare. Undvik att byta grupperingar.

Enligt de nya rekommendationerna är matchspel inte möjligt för U17 och äldre, dvs spelare födda 2004 och äldre. Stockholm Basket kommer tidigast att planera för att starta matchspel från och med spelhelgen den 29-31 januari, men endast OM Folkhälsomyndigheten kommer med ytterligare lättnader i rekommendationerna gällande åldersgruppen.

  • Stockholm Basket fortsätter att rekommendera publikfritt på träning och tävling.
  • Stockholm Basket rekommenderar att avvakta med träningsmatcher till tidigast 11 januari för spelare födda 2005 och yngre.
  • I övrigt gäller det personliga ansvaret för att minska smittspridningen enligt FHM:s nya föreskrifter och allmänna råd.

Avslutningsvis vill Stockholm Basket mana till extra försiktighet nu över julhelgerna med hänsyn till det kritiska läget i samhället och belastningen på sjukvården. Planera er verksamhet på bästa sätt för att säkerställa att ni uppfyller de träningsråd som gäller för respektive åldersgrupp. 

OBS! Olika kommuner kan ha särskilda regler gällande bokning och nyttjande av träningstider, kontrollera med din kommun vad som gäller.

Uppdatering: Stockholm stad meddelade den 19:e december att samtliga idrottshallar stänger från den 20:e december till den 24:e januari.

Stadens simhallar, gym och ishallar är sedan tidigare stängda för allmänheten. Från söndag den 20 december stänger samtliga idrottsanläggningar även för all organiserad verksamhet för alla åldrar, såväl inomhus som utomhus. Yrkesverksamma elitidrottare är undantagna.

För att ytterligare medverka till att folksamlingar och trängsel begränsas och att resandet i regionen hålls på en låg nivå stänger staden bibliotek, kulturskolan, Kulturhuset vid Sergels torg och idrottsanläggningar till och med 24 januari 2021.

Läs mer: Stockholm stads hemsida

SBBF:s tolkningar av de nya allmänna råden:

https://www.basket.se/globalassets/svenska-basketbollforbundet/dokument/policys-och-riktlinjer/sbbfs-tolkning—nya-nationella-allmanna-rad-201214-ver2.pdf

Övriga frågor hänvisas till:

Charlotta Bernervall
08-410 818 38
charlotta.bernervall@stockholmbasket.se

Läs mer:

https://www.basket.se/Coronaviruset/

https://www.basket.se/Nyheter/nyheterfransbbf/covid19nyarekommendationerfortraningochtavling/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/traningpasmittsakertsatttillatsforalla

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andring-foreskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf

EnglishSwedish