Under måndagskvällen genomförde Stockholms Baskets styrelse, årets sista styrelsemöte.

På agendan stod bland annat nuläge om anläggningsfrågan, där samarbetet med nio idrotter börjar skörda framgångar. Stockholm Stads budget är lagd, och vi kan med glädje se att idrotten har fått mer medel än tidigare. Hela 13 hallar finns med i planen i Stockholms Stad, för uppstart mellan 2024-2027, vilket känns positivt. Utöver det finns planer på fler skolhallar och även fler idrottshallar med byggstart längre fram. I planen finns bland annat Ulvsunda, som kommer ha publikkapacitet på över 2000 åskådare.

En annan punkt som engagerade styrelsen under mötet, var av mindre positiv art, nämligen matchmiljön. Vi ser ett ökat antal ärenden till såväl disciplinnämnden som inkommande ”jag ställer upp” ärenden. Vi ser ett mönster i form av ett tuffare klimat i hallarna, där både verbala och fysiska påhopp förekommer. Det inkommer ärenden som berör både publik, coacher, spelare och domare, och det handlar om både vuxna och barn, så unga som 10-åringar. Värdegrunden är ett prioriterat område, och ligger på allas ansvar, om vi ska få våra spelare och ledare att fortsätta tycka basket är kul.