Idrottsutbildning

Vad är SISU Idrottutbildarna?

SISU Idrottsutbildarna Stockholm = Stockholmsidrottens utbildningsorganisation

De hjälper på olika sätt idrottsföreningarna i Stockholms län att utvecklas, detta genom att de exempelvis erbjuder utbildningar som kan hjälpa föreningarna att på olika sätt förbättra sina  verksamheter. SISU Idrottsutbildarna Stockholm erbjuder utvecklings- och utbildningsprogram, de medverkar som coacher och samtalspartner, samt som process- och projektledare och föreläsare.

De erbjuder bland annat:

• Förenings- och förbundsutveckling.
• Tränar- och ledarutveckling.
• Riktlinjer, planer och strategier.
• Utbildningar i värdegrund.

När en föreningar kopplar sig till SISU får föreningen en specifik idrottskonsulent kopplad till sig. Idrottskonsulenten är någon som föreningen sedan kan vända sig till när föreningen har frågor rörande verksamheten.

SISU Idrottsutbildarna finns i hela landet och är en stödorganisation till Riksidrottsförbundet.

Vill du ha ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna Stockholm?

Kontakta Basketansvarig

Idrottslyftet (IL) 2018

Allmän information om idrottslyftet

Vad kan man söka Idrottslyftsstöd för?

  • Arrangemangsbidrag – De arrangemang som av SBBF är berättigat Idrottslyftsmedel.
  • Föreningslyftet– En samling av fasta bidragsmallar ex. Nya Föreningar, Ledarinspiration, Långa Resor etc.
  • Utvecklingsprojekt – Under 2018 kan er förening ansökan om projektmedel för satsningar som listas i länken till vänster.

Kriterier för att kunna söka idrottslyftsstöd

Om en förening vill söka idrottslyftsstöd måste föreningen uppfylla följande kriterier:

  • Föreningen måste bedriva barn- och ungdomsverksamhet, ha sökt LOK-stöd, och registrerat eventuella EasyBakset-spelare
  • Föreningen måste ha ett organisationsnummer.
  • Förenigen måste ha plusgiro eller bankgiro.
  • Föreningen måste vara medlemsförening i Svenska Basketbollförbundet.
  • Föreningen måste ha god ekonomisk stabilitet.

Övriga kriterier:

  • Aktiviteten som genomförs med hjälp av idtottslyftsstödet får inte finanisieras med fler bidrag än det.

Vill du ansöka om idrottslyftsstöd?

En ansökan om Idrottslyftsmedel gör man via sin förenings IdrottOnline-sida. Du ansöker via Modulen IDROTTSMEDEL. De som kan ansöka i en förening är Ordförande, Kassör och Ansvarig för Idrottslyftet.

Manual på hur man skapar och skickar in en ansökan.