Alla som spelar basket ska känna sig trygga.

Vad är Trygg Basket?
 
Trygg basket är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt – i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. En trygg basketmiljö är en inkluderande miljö. Det innebär trygghet som vi skapar tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra, men också genom att säga till om något inte känns rätt.
 
Läs mer om trygg basket för alla här: https://www.basket.se/…/svensk-basket-ska-vara-trygg…/
 
Här finner du information om svensk idrotts värdegrund, svensk baskets värdegrund, information om digitala utbildningar om trygga idrottsmiljöer, SBBF:S uppförandekod och mycket annat: https://www.basket.se/forbundet/trygg-basket/