Från och med den 1 januari 2022 administrerar Stockholm Basket följande utbildningar:

  • Introduktion Utvecklingstränare
  • Grundutbildning Utvecklingstränare
  • Fortsättningsutbildning Utvecklingstränare
  • Matchledare A
  • Matchledare B
  • Nivå 1 Domare
  • Nivå 2 Domare
  • Certifieringstillfällen förbundsfunktionärsutbildning

Stockholm Basket kommer från och med årsskiftet att upprätta en utbildningsplanering för samtliga kommande utbildningar i samverkan med SBBF och övriga BDF, samt hantera logistiken kring respektive utbildning inom distriktet. Utbildningarna kommer fortsatt att genomföras via den nationella utbildningsplattformen basketutbildning.se

Utbildning är en nyckelfaktor till att svensk basket fortsätter att utvecklas och Stockholm Basket ser fram emot att vara till stöd för detta.