Stockholm stad meddelade den 19:e december att samtliga idrottshallar stänger från den 20:e december till den 24:e januari.

Stadens simhallar, gym och ishallar är sedan tidigare stängda för allmänheten. Från söndag den 20 december stänger samtliga idrottsanläggningar även för all organiserad verksamhet för alla åldrar, såväl inomhus som utomhus. Yrkesverksamma elitidrottare är undantagna. För att ytterligare medverka till att folksamlingar och trängsel begränsas och att resandet i regionen hålls på en låg nivå stänger staden bibliotek, kulturskolan, Kulturhuset vid Sergels torg och idrottsanläggningar till och med 24 januari 2021. Läs mer: Stockholm stads hemsida

Smittskydd Stockholm har publicerat sin Uppmaning ”Organiserad utomhusträning bör just nu undvikas”. Läs mer om nyheten på https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/december/organiserad-utomhustraning-bor-just-nu-undvikas/ Där finns även själva uppmaningen bilagd.

Landshövdingen har därtill gått ut och summerat läget utifrån den gemensamma regionala inriktningen ”Nu gäller det” som antogs i lördags. Läs mer om det uttalandet på https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter—stockholm/2020-12-22-gemensam-kraftsamling-for-att-minska-smittspridningen.html

Folkhälsomyndigheten (FHM) har klargjort sin bedömning om utomhusidrott och hänvisar tydligare till ”regionens epidemiologiska läge.” Det är därmed klarlagt att FHM menar att det kan göras olika regionala bedömningar. FHM bedömer att utomhusidrott bara kan ske ”under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, grundat på det epidemiologiska läget, för såväl personal som besökare och om kommunen eller annan verksamhetsansvarig bedömt att anläggningen kan hållas öppen. Denna bedömning har varje kommun och den regionala smittskyddsenheten bäst förutsättningar att göra utifrån sina egna lokala förhållanden och det epidemiologiska läget.”  Läs hela texten på: Möjligt att fortsätta träna på utomhusanläggningar – under vissa förutsättningar — Folkhälsomyndigheten (fohm.se)