Dessa riktlinjer och rekommendationer är framtagna av Stockholms BDF och gäller seriespel 2020-2021. De kompletterar rekommendationer från FHM (Folkhälsomyndigheten) och SBBF (Svenska Basketbollförbundet) kring Covid-19.

När uppdateringar inkommer från FHM och/eller SBBF kommer detta att meddelas berörda parter och kan då påverka nedanstående 

Läs och ladda ner: Riktlinjer och rekommendationer Covid19 Stockholms BDF (uppdaterat 14 oktober)