Sedan 2020 har Stockholm Basket och RF-SISU Stockholm samverkat i projekt Hållbar Förening.

I projektet har vi, tillsammans med Botkyrka Basket och Botkyrka kommun, verkat för att utveckla basketverksamheten i Botkyrka.

Foto: Josefine Tolleman

Aktiviteter

Drive in basket (fokus tjejer)
Uppstart ”Basketlek” 6 år och yngre
Uppstart U10
Uppstart PU15 (Första pojklaget i föreningens historia)
Krishanteringsplan
Ny verksamhetsidé
Värdegrundsarbete

Resultat av projektet

  • Föreningen fick ”Helig stipendiet” 2022 från SBBF
  • Fler lagledare
  • Ökat engagemang från kommun och ett ekonomiskt stöd på 180 k.
  • Ökat samarbete med bostadsbolaget, Botkyrkabyggen.
  • Ökat medlemskap från 32 till 105 medlemmar