Lyssna på intervjuerna efter tisdagens politikerutfrågning, arrangerad av RF-SISU Stockholm och med bred representation från idrotten. Intressanta diskussioner, stort engagemang och några glädjande besked summerar känslan av samsyn och små men viktiga steg för att idrottsfrågorna har tagit sig högre upp på politikerna agenda