Anmälningarna har tagits in och arbetet inför nästa säsong är påbörjat. Nästa viktiga datum för föreningarna är serieindelningsmöten för respektive åldersgrupp på nedanstående datum.

Under dessa möten presenteras förslaget på serieindelning och det finns utrymme för frågor och diskussioner, allt för att hitta en så bra och lämplig indelning av serierna.

Mötena är digitala och länkar kommer läggas ut i god tid innan.

Läs mer och hitta länkar till möten och info kring åldersgrupperna på hemsidan: Ungdom (U13-U19)

Vecka 23

Vecka 24

Vecka 24