Nära hälften av föreningar i storstadsmiljö har brist på tider och idrottsytor!

Fyra av tio idrottsföreningar i storstäder och storstadsnära kommuner har brist på tid och plats. Många tvingas därför säga nej till nya medlemmar. Det visar Riksidrottsförbundets enkät.
43 procent av idrottsföreningarna i storstäder och storstadsnära kommuner uppger att de har stort behov av fler tider och fler ytor att idrotta på. Störst är problemet för de idrotterna med stor barn- och ungdomsidrott. En konsekvens är att alla som vill inte kan idrotta när föreningarna säger nej till nya medlemmar på grund av brist på tid och plats. Dessutom upplever nästan 50 procent av idrottsföreningarna över hela landet att det finns ett stort renoveringsbehov.

I en enkät till idrottsföreningar har Riksidrottsförbundet ställt frågor om idrottsplats, yta och anläggning. 5 500 idrottsföreningar som representerar alla idrotter och med en spridning över hela landet har svarat på enkäten. Skillnaden mellan storstäder, storstadsnära kommuner, mellanstora städer och mindre städer/landsbygd är tydlig. 43 procent av idrottsföreningar i storstadsnära kommuner uppger enligt ovan att de har stort behov av fler tider och fler ytor att idrotta på och tvingas säga nej till nya medlemmar i jämförelse med 26 procent av föreningar i medelstora städer och 19 procent av föreningar i mindre stad/landsbygd.  Av Sveriges befolkning bor hela 3,9 miljoner i storstäder och storstadsnära kommuner – där de riskerar att inte ens få plats i idrotten utan hamna i kö.

Idrottsföreningarnas svar på Riksidrottsförbundets enkät:

  • 3 av 10 anger att de önskar mer tid
  • 3 av 10 önskar mer aktivitetsyta/plats
  • 3 av 10 håller tillbaka medlemsantal på grund av platsbehov
  • 5 av 10 upplever att det finns ett stort renoveringsbehov på platsen
  • 2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte uppfyller föreningens behov
  • 2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte upplevs tillgänglig för funktionsnedsatta

Nästan varannan förening svarar att det finns ett stort renoveringsbehov där de idrottar. Renoveringsbehovet upplevs lika stort i hela landet och oavsett om föreningen eller kommunen äger platsen. I många fall saknas ventilation, omklädningsrum, sociala ytor eller liknade.

Läs sammanställningen av idrottsföreningarnas svar i Riksidrottsförbundets anläggningsenkät (pdf)