Svenska Basketbollförbundet (SBBF) som ansvarar för utbildning nationellt har paketerat ett föreningsprojekt för att stötta föreningarna med domarrekrytering. Ansökning sker via föreningens Idrottonlinesida och modulen Idrottsmedel.

Mer information från SBBF om projektet kan ni läsa här: PDF med information om föreningsprojektet Matchledare A+B

Föreningsprojekt för att utbilda Matchledare A+B

En förening kan utbilda minst 12 ungdomar i åldern 13-20 år kan söka projektpengar för det.  Föreningen får då ett projektledararvode (som betalas ut i två nivåer beroende på omfattning av projektet) samt bidrag på 50% av utbildningskostnaderna.

Exempel med 26 ungdomar

  • Projektledningsstöd = 10 000 kr
  • Subvention för Matchledare A+B (26 x 800 kr) = 20 800 kr
  • Totalt (belopp ni ansöker om) = 30 800 kr

Exempel på 14 ungdomar

  • Projekledningsstöd = 5 000 kr 
  • Subvention för Matchledare A+B (14 x 800 kr) = 11 200 kr 
  • Totalt (belopp ni ansöker om) = 16 200 kr