Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på coronarestriktionerna i fem steg. De tre första stegen genomfördes i juni och juli och innebar flera förändringar för idrotten.

På RF:s hemsida kan man läsa om vilka restriktioner som lättats och vilka som är kvar: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nagrarestriktionerkvarstarhararlagetjustnu

Mer info finns även på RF SISU Stockholms hemsida: https://www.rfsisu.se/Stockholm/bidragochstod/Coronapandemin/