Mötesplatsen som vi har sett fram emot är här, sorlet stegras vartefter gästerna kommer, vi är alla spända på hur dagen ska bli!

Efter månader med förberedelser så möts vi äntligen på samma arena; idrotten, politiken, näringslivet och offentlig sektor under samma tak en hel dag. Vi är nio idrottsförbund som har förenat våra krafter i en önskan om att skapa nya mötesplatser för att prata om anläggningsbehovet i Stockholm. Den 12 maj 2022, genomförs den första Idrottsarena Stockholm med 132 anmälda deltagare. Innan jag berättar mer om dagen, så kanske lite historik är på sin plats.

Anläggningsbristen i Stockholmsregionen, och särskilt i Stockholms Stad, är alarmerande. Föreningsidrotternas framtid är beroende av att det finns tillräckligt med idrottsytor för de aktiva, så när Stockholm växer behövs det också fler idrottsytor. Idag har balansen mellan en ökad population och antalet idrottsytor kantrat, och bristen på idrottsytor är en fundamental fråga för att idrotten ska kunna tillgodose ett ökat behov av tider. Vi ser också ett behov av en bättre dialog och ett ökat samarbete mellan idrotten, politiken och den offentliga sektorn. Idrotten vill i högre grad vara delaktig när nya idrottsytor ska byggas eller när befintliga idrottsytor ska renoveras. Just renoveringar är en annan fråga som vi vill prioritera högre på agendan, många av våra idrottsytor är slitna och inte anpassade för den moderna idrotten. Ytterligare en fråga som väcker intresse är möjligheten för breddidrotten att växa från den lilla gymnastiksalen till en stor eventarena som Avicii arena, Tele2 eller Friends arena. Vi saknar hallarna som tar 2 000 till 7 000 åskådare för inomhusidrotter som har fler än 150 åskådare, men som inte är mogna för en publik på över 8 000.

För ett par år sedan väcktes idén om samverkan mellan idrottsförbunden och resultatet blev att ishockeyn, fotbollen, basketen, handbollen, innebandyn, konståkningen, gymnastiken, friidrotten och simsporten gick samman i en arbetsgrupp. Vi anlitade Wakip som samarbetspartner och påbörjade en plan för hur vi tillsammans kan få våra röster hörda. Ett mål med samarbetet är att främja dialogen idrotterna emellan, och mellan idrotterna och parterna som vi är beroende av för att få fler idrottsytor, såsom politiken, offentlig sektor och fastighetsbolag. Ett resultat av vårt samarbete är Idrottsarena Stockholm 12 maj 2022 på Hovet, som är den första mötesplatsen som vi nio idrottsförbund arrangerar tillsammans.

Olle Zetterberg, som bland annat är före detta fritidsdirektör, är moderator under eventet. Han konstaterar bland annat att Hovet inte är i bästa skick, men så finns det också ett rivningsbeslut på Stockholms enda anläggning i just den storleksordningen.

Förmiddagen inleds i positiv anda av Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr, följt av Göran Tidström som här företräder de nio idrottsförbundet och berättar om bakgrunden till Idrottsarena Stockholm.

Dagen fortsätter med bra inspel från fastighetsbolag som SBB, Hemsö och Nystad. De har alla har ett stort idrottsengagemang, de kan visa på tidigare goda exempel och de vill gärna vara delaktiga i att öka anläggningsbeståndet i Stockholm. Myrtha Pool och Nabcom visar hur de kan bygga kostnadseffektiva simhallar och Generation Pep berättar om den sociala gradienten för idrott, som är brutal. Hur kan vi skapa samverkan mellan kunskap, privata initiativ och kommunal verksamhet?

Politiken som bland annat företräds av Idrottsborgarrådet Karin Ernlund, Centerpartiet beskriver stadens strategiska arbete för mer idrottande. Hon inger hopp om kommande satsningar och om att idrotten ska prioriteras. Hon berättar om samtalen med alla idrotter som har lett fram till en ny behovsanalys fram till 2030, hon visar på satsningar för 4 miljarder som ska göras fram till 2026 och hon öppnar även dörren för samarbete med privata aktörer. Som grädde på moset har de permanentat nolltaxan i Stockholms Stad, vilket möjliggör idrottande även utanför den ordinarie idrottssäsongen, utan ökade kostnader. Karin Wanngård, Socialdemokraternas oppositionsborgarråd i Stockholms Stad nöjde sig inte med de 4 miljarderna som ligger i budgeten, utan vill addera på ytterligare 1 miljard till idrotten om det blir ett regeringsskifte efter valet i september.

I de olika paneldebatterna som sker under dagen, diskuteras det hur föreningslivet mår, hur svårt det är att nå fram och hur komplex strukturen är inom den offentliga sektorn. Debattörerna är representanter från idrotten, politiken, näringslivet och den offentliga sektorn, som tillsammans utmanar varandra med frågor och erbjuder möjligheter som på olika sätt berör behovet av idrottsytor i Stockholm. Vi konstaterar att den kommunala verksamhetens olika enheter arbetar i vad vi i folkmun kallar ”stuprör”, det vill säga man jobbar inom den egna verksamheten och pratar inte med andra varandra. Idrotten menar här att vi behöver samverka mer mellan de olika verksamheterna, samverka med skolan och inkludera idrotten mer i dialogen. Marina Högland, Förvaltningschef Idrott Stockholm berättar om två pilotprojekt tillsammans med privata aktörer, som pågår nu. Hon visar på ett stort idrottsengagemang och hon lyssnar in idrottens behov och önskemål. Vi talar om att Stockholms Stad behöver ”hängrännor” mellan ”stuprören”, någon som kan föra samman dialogen mellan de olika verksamheterna. Marina Högland är en person som är ett gott exempel på att agera ”hängränna”, hon ser möjligheterna med att samverka mer.

Dagen innehåller fler intressanta föreläsningar, en introduktion av en ”idrottsobligation” och givetvis informella möten och nya kontakter som knyts under minglet bland utställarna. Dagen avrundas med sedvanlig varmkorv och Pucko, och senare på tunnelbanan hem reflekterar jag en stund över dagen. Vi är nio idrottsförbund som förenas i en gemensam fråga, vi blir lyssnade på och vi fylls av hopp om att få komma högre upp på prioriteringslistan hos politiken. Vi ser nya dörrar öppnas för nya samarbeten och kreativa lösningar, och vi tror att vårt arbete och vår drivkraft kommer att ge ringar på vattnet till all föreningsidrott. Vi ser ett samarbete som kan ge stor utväxling i mervärden, där idrotten är förebilder. En investering till föreningsidrotten ger en direkt avkastning till samhället i form av mindre förstörelse, bättre fysiskt och mental hälsa, ökad integration, bättre skolresultat, kunskaper om demokratiska processer, ledarutveckling och en social mötesplats. Vi ser redan fram emot nästa mötesplats där vi samlar idrotten, politiken, näringslivet och offentlig verksamhet på samma arena igen.

en krönika av: Charlotta Bernervall, verksamhetschef Stockholms Basketbollförbund

fotograf: @joakimhall