Idrottens roll i samhället

Idrott innebär olika saker för olika personer. Hos vissa väcker den stora känslor, hos andra inga alls. Medan vissa lägger all sin fritid på idrotten, som aktiv, förälder, ledare eller tränare, är andra helt ointresserade. Detta innebär att det är svårt att hitta ett budskap som på ett enkelt sätt når alla mottagare av budskapet med samma kraft.

För att besvara denna problematik har de nio specialdistriktsförbunden gymnastik, handboll, ishockey, innebandy, konståkning, basket, fotboll, simidrott och friidrott i Stockholm gemensamt tagit fram ”idrottens berättelse”. Idrottens berättelse syftar till att på ett enkelt sätt informera om alla de fördelar som kommer med ett idrottande samhälle.

En berättelse i sig gör ingen skillnad utan ska utgöra ett sammanhållande kitt när olika argument förs fram. Berättelsen måste bäras fram av utspel och kommunikation som ger exempel och bekräftar budskapet. Genom att konsekvent kommunicera i linje med berättelsen kan man etablera en bild som andra tar till sig och minns.

Idrottens berättelse 

Det är dyrt att inte satsa på idrott. 

Alla vinner på idrott. Även de som inte själva idrottar gynnas av att andra gör det. Det finns bevisat att idrott har en positiv påverkan på integrationen, folkhälsan, och skolresultaten. Idrott förebygger också socialt utanförskap, kriminalitet och vandalism. Satsningar på idrott är dessutom relativt billiga, populära och lätta att implementera jämfört med andra satsningar. Finns det någon annan samhällsinvestering med lika god avkastning?  

Idrotten kan inte lösa alla samhällsutmaningar, men den är i regel ett bra komplement till andra insatser. Idrotten är en av de effektivaste kända sociala investeringarna, för resultat direkt och över tid. Ges inte idrottsrörelsen möjlighet att verka fullt ut uteblir de samhällsvinster vi kunde fått. 

Det är dyrt att inte satsa på idrott.

Med denna berättelse som grund har de ovan nämnda specialdistriktsförbunden gemensamt påbörjat ett arbete för att skapa bättre förutsättningar för idrottande i Stockholm med omnejd. Genom att vi alla gemensamt delar och sprider förståelsen av att idrott är viktigt för såväl individen som samhället vill vi påverka politiker och andra personer i beslutande positioner att prioritera idrott i högre grad. Tillsammans kan förbund, föreningar och inte minst individer göra skillnad. Varken förbund eller föreningar existerar utan sina medlemmar, och det är endast tillsammans som vi kan göra skillnad.

Under våren kommer vi dela med oss av goda exempel där vi inom idrotten visar på hur viktiga vi är för den enskilda individen och för samhället i stort.