Vi är Stockholms Basketdistriktsförbund (även kallat Stockholm Basket) och jobbar för alla basketföreningar i Stockholmsområdet. Vårt jobb är att boka alla hallar, planera allt seriespel och tillsätta domare till alla distriktets matcher. Utöver detta jobbar vi för att ännu fler ska vilja spela basket och att sporten ska få den platsen den behöver i Stockholm.

Sverige är uppdelat i 10 st basketbolldistriktsförbund (BDF). Dessa distriktsförbund administrerar all basket i division 2 och nedåt, barn- och ungdomsverksamhet samt övrig basketverksamhet på distriktsnivå.

Mellanorrlands BDF

Administrerar Jämtlands Län och Västernorrlands län

Mellansvenska BDF

Administrerar Värmlands län, Örebro län och Åmåls kommun i Västra Götalands län

Norra Svealands BDF

Administerar Dalarna, Gävleborg, Västmenlands län och Uppsala län.

Norrbottens BDF

Administerar Norrbottens län

Skånes BDF

Administerar Skåne län samt kommunierna Halmstad, Hylte och Laholms kommuner i Hallands län.

Småland-Blekinge BDF

Administerar Jänköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Västerbottens BDF

Administrerar Västerbottens län

Westra Sveriges BDF

Administerar Västra Götalands län med undantag av Åmåls kommun, samt kommunierna Kungsbacka Varberg och Falkenberg i Hallands län.

Östsvenska BDF

Administrerar Gotlands län, Södermanlands län och Östergötalands län.