Generation Pep är en av Stockholm Baskets samarbetspartners. I senaste nyhetsbrevet (29 april) från Generation Pep! berättar de bland annat om den senaste Pep-rapporten.

Rapporten visar att endast 14 procent av de barn och ungdomar som ingått i studien rör på sig i den utsträckning de behöver, samt äter tillräckligt mycket av det som kroppen mår bra av. Vi kan också se att tonåringar är den grupp som både rör på sig minst och också äter minst frukt, grönt, fisk och skaldjur.

Man har även vidtagit olika åtgärder i samband med Coronaviruset, bland annat Digifritids, ett samarbete med Rädda Barnen.

Allt fler barn är hemma från skolan med anledning av Corona. Därför har Rädda Barnen och Generation Pep tagit initiativ till ett digitalt fritids där barn kan lära sig olika saker, få en aktiv fritid och stöd.

Läs nyhetsbrevet (PDF): PepPåUngasHälsa_Nyhetsbrev_200429